Địa chỉ: A-1.2C C/C Bùi Minh Trực, Bùi Minh Trực, P. 6, Q. 8, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 62635058

Mã số thuế: 0309467449

Tài khoản: 002070406000566 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương, CN – Tân Định

Đại diện: Ông Trần Ngọc An

Chức vụ: Phó Giám đốc